ВиК инсталацията, също както и електроинсталацията, е една от първите ремонти дейности, които се предприемат при започването на ремонт. Правилно направена ВиК инсталация ще ви спести редица бъдещи ремонти и главоболия. Отново както при електроинсталация, ВиК инсталацията е дейност, от която не трябва да се пестят средства и да се търсят бюджетни решения, тъй като в повечето случаи това е дейност, която не се предприема през няколко години. Най-важното нещо, което трябва да знаете при замислянето на ВиК инсталация е, че е сравнително лесно да се изгради ВиК точка от чиста вода (топла или студена) до всяко едно място. Проблемите идват при изграждането на отводнителната система или така наречен мръсен канал. Поради спецификата на мръсния канал, водата в него се оттича и не е под налягане. Поради тази причина трябва да се спази минимален наклон от 1% (1 см денивелация на 1 линеен метър) от най ниската точка на основния колектор до извода, поемащ отпадъчната вода.

Под ВиК точка ние от ЕРА БИЛД разбираме всеки извод за вода (топла/ студена), който трябва по един или друг начин да се измести. Използването на понятието ВиК точка става най-често в случаите когато реалното изместване на позицията не е повече от метър, във всички други случаи се използва стандартната разбивка за прокарване на ВиК трасе.

ВиК ИНСТАЛАЦИЯ Мерна единица Разход за труд в лв. Без ДДС
Изместване на ВиК точки изводи чиста вода РР ДО 1 метър бр. 30
Направа на ВиК канал в тухла л.м. 45
Направа на ВиК канал в бетон л.м. запитване/оглед
Преправяне на сифон в замазка бр. 140
Преправяне на сифон в бетон бр. запитване/оглед
Полагане на РР до ф32 л.м. 32
Монтаж на спиратлени кранове ½ бр. 17.5
Монтаж на моноблок бр. 250
Монтаж на структура за вграждане бр. 425
Монтаж на батерия бр. 45
Монтаж на душ с батерия л.м. 80
Монтаж на стандртна мивка с шкаф едно корито бр. 170
Монтаж на бойлер с връзване на ВиК изводи бр. 105
Монтаж на вана стандартна до 2м бр. 180