Електрото е една от първите ремонтни дейности, които се предприемат при започването на ремонт. Правилно направената електроинсталация гарантира не само безопасността на ползвателите й, но и спестява редица бъдещи ремонтни дейности, които се изпълняват на по-късен етап. Що се отнася до електроинсталацията ние даваме два основни съвета на нашите клиенти.

– Първо много добре помислете къде искате да бъдат разположени вашите ел. изводи (ключове, контакти, осветителни тела, слаботокови изводи и др.) тъй като добавянето на такива след вече направен ремонт е трудоемка процедура, която включва всички други последващи ремонтни дейности след ел. инсталацията (къртене, мазилки, шпакловки, бои и др.)

– Втория съвет, който даваме на клиентите си е, че за разлика от други СМР процедури, от които може да се избират и по-бюджетни решения, в ел. инсталацията това НЕ Е желателно.

Ел. точката е доста обширно понятие и няма ясна дефиниция на реално включените в ел. точката дейности. Ние от ЕРА БИЛД разбираме изграждането на ел. точка по следният начин: всеки един ел. извод, бил той за ключ, контакт, осветително тяло или слаботоков такъв (сот, интернет, телевизия и тн.), който включва изкопаването на канал за ел. трасе, полагането и фиксирането на кабел плюс конзола или разклонителна кутия. Ние ползваме ел. точката като мерна единица за по-малки като мащаби електропроцедури, при които се изисква направата на нов извод до 1 метър от съществуваща разклонителна кутия или изместването на вече съществуващ такъв отново до 1 метър.

Изместване на ел. точки ключове / контакти / изводи ДО 1 метър в тухла бр. 40
Направа на кабелен канал в тухла за ел. инсталация л.м. 11
Направа на кабелен канал в бетон за ел. Инсталация л.м. 22
Направа на конзола в тухла с подмазване на конзолата бр. 22.5
Направа на конзола в бетон с подмазване на конзолата бр. 45
Полагане на кабел в стена до 2.5 квадрата л.м. 4
Монтаж на ключове / контакти бр. 11.5
Монтаж на осветителни тела луни в гипскартон бр. 25
Монтаж на осветителни луни в бетон бр. 37
Монтаж на осветителни тела до 3 крушки бр. 45
Монтаж на лед лента 12–24V л.м. 22
Монтаж на траф за лед лента 12–24V бр. 25
Монтаж на предпазител (бушон) бр. 17.5
Връзване на котлони бр. 45
Връзване на печка бр. 45
Връзване на бойлер бр. 45
Прозвъняване на инсталация бр. 300