Ел. точката е доста обширно понятие и няма ясна дефиниция на реално включените в ел. точката дейности. Ние от ЕРА БИЛД разбираме изграждането на ел. точка по следният начин: всеки един ел. извод, бил той за ключ, контакт, осветително тяло или слаботоков такъв (сот, интернет, телевизия и тн.), който включва изкопаването на канал за ел. трасе, полагането и фиксирането на кабел плюс конзола или разклонителна кутия. Ние ползваме ел. точката като мерна единица за по-малки като мащаби електропроцедури, при които се изисква направата на нов извод до 1 метър от съществуваща разклонителна кутия или изместването на вече съществуващ такъв отново до 1 метър.

Под ВиК точка ние от ЕРА БИЛД разбираме всеки извод за вода (топла/ студена), който трябва по един или друг начин да се измести. Използването на понятието ВиК точка става най-често в случаите когато реалното изместване на позицията не е повече от метър, във всички други случаи се използва стандартната разбивка за прокарване на ВиК трасе.

Прав борд е понятие, използвано най-често при изграждането на окачени тавани, в които се поставя LED осветление. Реално няма строго изискване в какви случаи трябва да се използва прав или скрит борд, но нашето професионално мнение е, че прав борд трябва да се използва в случаите когато таванът е в непосредствена близост до стена или прозорец (корниз)

Също като правия борд, скритият борд се използва при изграждането на окачени тавани, в които се поставя LED осветление. Разликата тук е в допълнителния ръб на самия борд, които допринася за по-доброто скриване на LED осветлението. Скрития борд най-често се използва когато LED осветлението ще бъде разположено в средата на помещението и може да бъде видяно от различни ъгли.

Нашето професионално мнение е, че времето на варо-циментовата мазилка е отминало, а при изграждането на стени, особено в бани с гипсокартон се постига много по-голяма прецизност.

Като се вземе под внимание стандартната квадратура на средно статистическа баня, сложността и времето за изграждането, масово професионалистите, които се занимават с теракота и фаянс, предпочитат цената за услугата да се калкулира на баня, а не на квадратен метър.

Единственото ограничение е вашето въображение.

Единственото ограничение е вашето въображение.

Ние ценим времето на нашите клиенти и очакваме същото и от тях.

КСС или Количествено Стойностна Сметка е сумарната стойност от една или няколко услуги с единична стойност, умножена по квадратура, линейни метри, бройки и тн.

Ние ценим времето на нашите клиенти и очакваме същото и от тях. Ако желаете да направите груба сметка за себе си колко ще струва следващият ви проект, може да използвате базовите ни цени за всяка една услуга.

Ние ценим времето на нашите клиенти и очакваме същото и от тях.

Към началото на 2022 г. усреднената цена за ремонтни дейности в апартамент ново строителство (на шпакловка и замазка) е приблизително 750 лева на квадратен метър. В тази цена са включени всички разходи за труд, материали, транспорт, хамалски услуги и т.н.

Ремонт на апартамент на кв.м. Мерна единица Разход за труд и материли в лв. Без ДДС
Приблизителна цена за ремонт на апартамент ново строителсто към началото на 2022 средно към високо качество кв.м. 750