Декоративните мазилки биват най-разнообразни. Те се характеризират не само с различни цветове, но и структура. Също така, от особено голямо значение при постигането на крайния резултат е начинът на нанасяне на дадената мазилка (една и съща мазилка може да изглежда по коренно различен начин в зависимост от начина на нанасяне. Общото между всички мазилки е нуждата от права, равна и добре обработена повърхност.

Теракота и фаянс са облицовки, най-често използвани в помещения с по-голям интензитет или такива, в които се очаква обилно количество вода, било то баня или пространства, в които се предполага че трябва да имат достъп до течаща вода, като кухня.

Нашето професионално мнение е, че времето на варо-циментовата мазилка е отминало, а при изграждането на стени, особено в бани с гипсокартон се постига много по-голяма прецизност.

Като се вземе под внимание стандартната квадратура на средно статистическа баня, сложността и времето за изграждането, масово професионалистите, които се занимават с теракота и фаянс, предпочитат цената за услугата да се калкулира на баня, а не на квадратен метър.

Боя Декоративни мазилки теракота и фаянс Мерна единица Разход за труд в лв. Без ДДС
Грудниране преди латекс стени и тавани кв.м. 2.2
Боядисване с латекс стени и тавани 2 ръце (с препоръчана от нас боя) кв.м. 10.5
Боядисване с латекс стени и тавани 1 ръка кв.м. 6
Декоративни мазилки бр. запитване/оглед
Полагане на теракот / фаянс кв.м. 55
Полагане на теракот / фаянс в баня до 8 кв. м. бр. 3500