Сухото строителство е понятие, което най-често касае изграждането на стени от гипсокартон или обшивката на вече съществуващи такива. Също така, различните фазерни плочи могат да се използват и в изграждането на така наречените сухи подове. Въпреки широко разпространеното мнение, че стените от гипсокартон не са „здрави“, това далеч не е така. При изграждането на стени от гипсокартон, които имат за цел нещо различно от естетическа визия, се използва специална система за закрепване на плоскостите, а и като допълнение се поставят два отделни пласта фазер, което допълнително спомага за здравината. Предимствата на сухото строителство са възможностите за по-прецизно изграждане на дадените елементи, както и по-кратките срокове за изпълнение.

Прав борд е понятие, използвано най-често при изграждането на окачени тавани, в които се поставя LED осветление. Реално няма строго изискване в какви случаи трябва да се използва прав или скрит борд, но нашето професионално мнение е, че прав борд трябва да се използва в случаите когато таванът е в непосредствена близост до стена или прозорец (корниз)

Също като правия борд, скритият борд се използва при изграждането на окачени тавани, в които се поставя LED осветление. Разликата тук е в допълнителния ръб на самия борд, които допринася за по-доброто скриване на LED осветлението. Скрития борд най-често се използва когато LED осветлението ще бъде разположено в средата на помещението и може да бъде видяно от различни ъгли.

Сухо Строителство и Гипскартон Мерна единица Разход за труд в лв. Без ДДС
Предстенна обшивка на стена с Гипскартон един пласт кв.м. 30
Грундиране преди финна шпакловка стени и тавани кв.м. 2.2
Финна шпакловка /шитрок/ стени и тавани – две ръце кв.м. 17.5
Окачени тавани Растер кв.м. 29
Окачени тавани Гипскартон Баня до 8 кв. м. бр. 300
Окачени тавани Гипскартон кв.м. 39
Прав Борд скрито осветление л.м. 28
Скрит Борд скрито осветление л.м. 38
Изграждане на двойна стена гипскартон кв.м. 60
Обръщане на ъгли л.м. 17.5